WAARSCHUWING VOOR GIFTIGE PLANT JAKOBSKRUISKRUID

Je ziet ze vaak in bermen, langs sloten, spoorlijnen, of langs weilanden. Jacobskruiskruid, met z'n gele bloemen. Maar ze zijn bedrieglijk gevaarlijk voor dieren, en daarom slaat boerenorganisatie LTO Noord alarm.

LTO Noord is de Nederlandse organisatie die de belangen van de agrarische sector en betrokken boeren, tuinders en ondernemers in noord Nederland behartigt. De organisatie waarschuwt voor het giftige jakobskruiskruid dat zich snel in Nederland verspreidt.

Deze gele bloemen kunnen dodelijk zijn voor dieren zoals paarden en koeien. LTO Noord roept in een brief aan de provincies op om maatregelen te nemen. Ook Rijkswaterstaat, ProRail en de waterschappen zijn aangeschreven.

"De gezondheid van dieren staat voorop. Ze kunnen ernstig ziek worden of zelfs overlijden door jakobskruiskruid. Biodiversiteit is belangrijk, maar giftige planten moeten we weren", zegt Bert Zandman, voorzitter van LTO Noord regio Oost. Dieren die veel van de plant eten kunnen een leveraandoening krijgen en in het uiterste geval sterven.

Omdat jakobskruiskruid ook in de buurt van percelen van boeren groeit, vormt de plant volgens Zandman 'een constante dreiging'. De verspreiding moet dan ook worden voorkomen. LTO wil dat er speciale bufferstroken worden ingezet om te voorkomen dat de plant op agrarische percelen terechtkomt.

2024-06-20T07:15:28Z dg43tfdfdgfd